watersturen

Element van de verandering.
De stuurtechnieken die worden gebruikt om de elementen te sturen, zijn gebaseerd op echte vechtstijlen. Het watersturen is gebaseerd op de Ku stijl van Tai Chi, om het stromende water te symboliseren. Deze stijl zet de kracht van de tegenstander om en reflecteert deze terug. Het doel van een watermeester is meestal niet om iemand pijn te doen, maar om zijn tegenstander vast te houden zodat deze niets kan uitrichten. Een van de zwakten van watersturing is dat het element aanwezig moet zijn. Omdat niet overal water is te vinden dragen watermeesters meestal een huid gevuld met water bij zich. Alleen zeer ervaren watermeesters kunnen water uit de grond en de lucht halen en het voor een snelle aanval gebruiken. Watermeesters zijn 's nachts sterker dan overdag dankzij de kracht van de maan. De invloed van de maan blijkt vooral wanneer het volle maan is, waterstuurders zijn dan het sterkst. Ze kunnen surfen over het water door middel van hun sturingstechnieken en als je heel krachtig bent in watersturen kan je ook het menselijk lichaam sturen aangezien dit voor 70 procent uit water bestaat. Ook is het mogelijk om met de kracht van water anderen te helen. Ook Katara kan dit al van jongs af aan. Het water mengt zich met de wond en op die manier werkt het eerst verzachtend maar ook herstellend. Zo heeft in boek 3 Katara geleerd dat zij water uit de lucht en planten kan halen en dat ze zelfs tijdens de volle maan kan 'bloedsturen' waardoor ze alle mensen kan laten bewegen zoals zij dat wil. Alleen goede watermeesters kunnen dit. In principe zou dit Katara onmenselijk sterk moeten maken. De vraag naar aanleiding van deze techniek is of je met luchtsturing een vacuüm zou kunnen creëren en zo hele legers kan laten stikken of vuur onmogelijk maken.